Inspirja
 
 

Jeg deltar i ulike nettverk der bedriftsutvikling står sentralt.

Jeg vil nevne:
. Landsomfattende nettverk av coachere
. Deltaker i prosessleder-gruppe ved studiet Ledelse og organisasjon, HiH Harstad
. Landsomfattende faglig nettverk JTI og teamkompasset
. Tverrfaglig gruppe i bedriftsutvikling, med fokus på strategi- og ledelsesutvikling.
. Karriereservice og Solbergs interessetest ved NTNU
. Samarbeid med Verdina v/Trine-Lise Fossland


Nettverk