Inspirja
 
 

Hvem er jeg - egen kompetanse:
Vivi-Ann Pettersen:

Jeg eier og driver firmaet Inspirja, og arbeider med kommunikasjon, lagbygging, lederutvikling og egenutvikling.

Jeg har en grunnleggende positiv tro på at alle mennesker har egne ressurser og kan ta i bruk både kjente og mindre kjente evner i arbeidet med å nå lenger i egen utvikling. Dette vil være utgangspunktet for mitt arbeid med laget/teamet. I et lag er det viktig å utnytte de ulike ressursene som finnes i laget.

Jeg har arbeidet i ulike stillinger innen helse- og sosialsektoren siden 1984. Mesteparten av tiden som leder og med veiledning. Sist som sosialleder i Kvæfjord kommune i perioden 1996-2001. Mitt ansvar som leder og veileder har styrket min interesse for personal- og bedriftsutvikling, og bevisstgjort meg enda mer på det enkelte menneskets betydning for det resultatet en organisasjon kan oppnå.

Jeg er utdannet barnevernpedagog, og har videreutdanning innen ledelse,veiledning og coaching. Jeg er autorisert i JTI og team-kompasset, samt Solbergs interessetest.

E-postadresse:
post@inspirja.no

Profil Inspirja
Hvem er jeg?