Inspirja
 
 

Ta i bruk din egen unike ressurspakke!
Hver og en av oss har en naturlig indre trang til å utfolde vårt iboende potensiale. Det gir oss tilfredsstillelse og oppleveslen av å lykkes, og det gir livet mål og mening.

Hver og en av oss har en unik sammensetning av evner, ressurser og talenter, og de er til for å brukes. Randi B.Noyes sier det slik: "Det du liker er din styrke. Kunsten er å bruke tid og krefter på å utvikle de sterke sidene i deg selv, i stedet for å bruke tid og krefter på å forbedre de sidene som ikke er så sterke.
Jeg er overbevist om at vi mennesker skal bruke oss selv akkurat som vi er, og jo mer vi klarer å definere et arbeid som harmonerer med den personen vi naturlig er, dess bedre resultat får vi."

Dersom vi lever og arbeider på en måte som ikke harmonerer med potensialet vårt, blir vi i lengden frustrerte og misfornøyde, og i verste fall deprimerte og syke.

Å gjenfinne gnisten og inspirasjonen gjennom å bli mer bevisst personlige ressurser, og ta disse aktivt i bruk, vil svært ofte føre til positive endringer både privat og i arbeidet.

Dine personlig egenskaper
Personlig egenskaper handler om noe annet enn den utdanningen og livserfaringen du har. Dine personlige egenskaper sier deg hva du er naturlig god til, og hvordan du liker å bruke deg selv. Arbeidet med å kartlegge personlige egenskaper, gir deg ofte en ny oppdagelse av deg selv, og du får satt ulike egenskaper inn i en meningsfull sammenheng. På denne måten kan du være mye mer målbevisst på hvordan du vil bruke deg selv, og hva slags jobber som passer for deg.

Når du gjør det du er naturlig god til, vil du lykkes ofte. Det gir tilfredshet og mening.


Den jungianske type index
Jungiansk type index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy som sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra".
JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, og er videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å forstå og enkel å bruke. Metoden forteller mye om hva som faller naturlig for en person å gjøre i bestemte situasjoner.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan bidra til å forstå forskjeller mellom menneskers personlighet, væremåte og karakter, og hvorfor vi vil ha ulik tilnærming til samme situasjon. Innsikt i ulike preferanser er verdifullt i motivasjon for å oppnå resultater i eget arbeid og i samarbeid med andre.

Ta en titt på denne linken
www.optimas.no

JTI er verdifull til:
. Karriereutvikling eller karriererådgivning
. Teamutvikling
. Lederutvikling og egenutvikling
. Arbeidsmiljøutvikling
. Konflikthåndtering
. Kompetanseutvikling/personlig utvikling
. Yrkesvalg

JTI måler mennesker preferanser langs fire hovedlinjer / dimensjoner:
. I hvilken sammenheng, alene eller sammen med andre, lader vi "batteriene"
. Hvordan vi oppfatter informasjon
. Hva vi tar i bruk når vi vurderer og beslutter
. Hvordan vi foretrekker å innrette oss i livet

Jeg benytter JTI i en større sammenheng, for eksempel i forbindelse med coaching, karriererådgivning eller lagbygging.

Coaching
Jungianske type index, JTI  
Teambygging
Karriererådgivning
Mentalt påfyll
Konflikthåndtering -LØFT
Fagveiledning
Foredrag
Undervisning
Aktuelle kurs