Inspirja
 
 

Teambygging -ute eller inne?
Det er i beste fall en misforståelse å tro at teamarbeid handler om å bli bedre kjent med hverandre, være sammen sosialt, rydde av veien noen misforståelser og finne fram litt lagånd.

Teambygging er en prosess som går over tid. Jeg legger vekt på å utvikle trygghet og tillit i gruppa, og styrke gruppa i samarbeid, kommunikasjon, kreativtet og arbeidsglede. I dette arbeidet tar jeg i bruk ulike teknikker , verktøy og arenaer.

Jeg har god erfaring med å kombinere vanlig seminaroppsett med arbeid ute i det fri. Jeg tar gjerne gruppen med på en god arbeidsøkt her ute i Kvæfjord, eller egna steder i arbeidsplassens nærhet.

Teambygging er svært effektivt ute i naturen. Her vil gruppa få utfordringer og øvelser som er spesielt utformet for å virke lagbyggende. Øvelsene vil omfatte:
* samarbeid
* kommunikasjon
* kreativitet
* arbeidsglede
* lagarbeid
* frustrasjonshåndtering
* tillit
* problemløsning
* stress og kroppskontakt

Øvelsene gir dessuten plass for humor, glede og spenning.

Dette er både matnyttig, artig og utviklende!

Å arbeide i et team innebærer en opplevelse av gjensidig forpliktelse og ansvar

Jeg vil arbeide i flere faser:
* Fra individ til team; vi har et personlig fokus og identifisering av medlemmenes teamrolle
* Teamets psykologiske kontrakt; bygger på aktivitet og refleksjon
* Utprøving av samarbeid, kommunikasjon, målfastsetting, nærhet og tillit
* Gjøre opp læringsstatus
* Teamets aktivitet og tiltak framover


Teamkompasset
Teamkompasset er et verktøy i lagbygging, og tar utgangspunkt i en persons JTI-profil. Dette er et konkret og målrettet verktøy som på en systematisk måte tar sikte på å bygge et godt team.

Teamkompasset er et eget hefte som benyttes som arbeidsredsakp i en utviklingsprosess. Det er lagt opp til individuelle og felles arbeidsoppgaver. Ved å benytte heftet, vil teamet få en verdifull bevisstgjøring på teamets mulige styrker og svakheter, og utviklingsporsessen blir fokusert og målrettet.

Det er lagt opp til 4 samlinger med mellomarbeid. Før vi starter selve arbeidet, vi jeg arbeide sammen med bedriftsledelsen for å avklare hva bedriften ønsker å oppnå med teamutviklingen, og om bedriften er moden for å sette i gang prosessen.

Prosessen vil ha fokus på 4 områder, og ha som mål å oppnå klarhet, samkjøring og funksjonering på de ulike områdene.
De fire områdene er:

Mål -Hva skal vi utrette sammen?
Rolle - Hvem skal gjøre hva?
Prosedyrer - Hvordan skal det gjøres?
Interpersonlige forhold - Hvordan skal vi ha det med hverandre?

Ulike aktiviteter inngår i en prosess fra å oppdage behovet for en tjeneste eller et produkt i et marked, og fram til det tidspunktet bedriften leverer produktet eller tjenesten. Det er 8 ulike arbeidselementer i denne prosessen, og alle må ivaretas for at bedriften, teamet og individet skal fungere optimalt både på kvalitet på produktet/tjenesten, samt ivaretakelse av menneskene i prosessen.

Kontakt meg på e-post:
post@inspirja.no

Ta en titt på denne linken
www.optimas.no

Lagbygging ute i det fri

Coaching
Jungianske type index, JTI
Teambygging  
Karriererådgivning
Mentalt påfyll
Konflikthåndtering -LØFT
Fagveiledning
Foredrag
Undervisning
Aktuelle kurs