Inspirja
 
 

Karriererådgivning og Solbergs interessetest:
Interessetesten er utviklet av Oskar Solberg ved NTNU, og er et verktøy som har som hovedmål å fremme innsikt og handlingskompetanse hos ungdom, rådgivere, arbeidstakere og arbeidsgiver når det gjelder karriereutvikling og bruk av menneskelige ressurser i yrkeslivet.

Interessetesten gir verdifull informasjon i karriererådgivning, både ved 1. gangs valg av utdanning og i forbindelse med re-orientering innenfor yrkeslivet, for eksempel i forbindelse med arbeidsledighet eller i en attføringssituasjon.

Testene og spørreskjemaene måler yrkespersonlighet, valgusikkerhet, beslutningsstil, selvkontrollerende holdning, problembelastning, samtale, preferanser for yrkesverdier og evner en foretrekker å bruke i yrkeslivet.

Coaching
Jungianske type index, JTI
Teambygging
Karriererådgivning  
Mentalt påfyll
Konflikthåndtering -LØFT
Fagveiledning
Foredrag
Undervisning
Aktuelle kurs