Inspirja
 
 

Konflikthåndtering
Arbeidet tar utgangspunkt i konkrete situasjoner ved en arbeidsplass. Jeg arbeider etter modellen løsningsfokusert tilnærming (LØFT), koblet til JTI og coaching. LØFT-modellen bygger på det som allerede virker, det menneskene gjør klokt og riktig for deretter å se på muligheten for å gjøre mer av dette.

Trivsel er mer enn positive opplevelser. I situasjoner hvor konflikter kan oppstå, må vi også kunne opptre klokt og diplomatisk. Verdsetting, omsorg og humor er selvsagt viktig for en arbeidsplass, men vi må også kunne gi ktitikk og ordne opp når vi har såret hverandre.

Les mer LØFT-metoden på
www.loft-instituttet.no

Coaching
Jungianske type index, JTI
Teambygging
Karriererådgivning
Mentalt påfyll
Konflikthåndtering -LØFT  
Fagveiledning
Foredrag
Undervisning
Aktuelle kurs