Inspirja
 
 

Fagveiledning
Jeg gir veiledning innen fagområdet helse- og sosial. Dette er ansatte i helse- og sosialsektoren, studenter og fosterforeldre. Her tar jeg i bruk min kompetanse som barnevernspedagog og langvarig erfaring innenfor ulike deler av fagområdet.

Coaching
Jungianske type index, JTI
Teambygging
Karriererådgivning
Mentalt påfyll
Konflikthåndtering -LØFT
Fagveiledning  
Foredrag
Undervisning
Aktuelle kurs