Inspirja
 
 

Undervisning
Jeg underviser periodisk ved Høgskolen i Harstad, ved barnevern- og vernepleierutdanningen.
Jeg er prosessleder ved studiet Ledelse og organisasjon ved samme skole.
Jeg underviser også i kommunikasjon, sosialfag og etikk.

Coaching
Jungianske type index, JTI
Teambygging
Karriererådgivning
Mentalt påfyll
Konflikthåndtering -LØFT
Fagveiledning
Foredrag
Undervisning  
Aktuelle kurs