Inspirja
 
 

Lagbygging i Statoil Harstad
Jeg har arbeidet med lagbygging for PETEK Norne OPS, Statoil ASA i Harstad. Temaene var humor og humør, samarbeid og trivsel.
De gir denne tilbakemeldingen:
"Vi vil takke for vel utført oppdrag. Mange av oss møtte til denne delen av samlingen med en viss porsjon skepsis. Den vinklingen du hadde gitt programmet og innholdet var ny for mange av oss. I ettertid har vi kun fått positive tilbakemeldinger fra dem som deltok. Din takling av temaene kommunikasjon, samhandling, humør og konfliktløsning var imponerende, og ga oss ny ballast til å takle mellommenneskelige forhold og samhandling i vår egen enhet. At du til og med fikk den kanskje trøtte forsamlingen med på dans, er noe mange har snakket om etterpå.
Vi har forsøkt å summere opp det du tilførte oss under samlingen, og konklusjonen er at dette må vi følge opp og bygge videre på."

PETEK i Norne OPS har fulgt opp ved at vi har jobbet videre med lagbygging, og tatt i bruk JTI og deler av teamkompasset.

Coaching
Fyll opp din mentale tank
Lagbygging i Statoil  
Teambygging i friluft
Bedriftsinternt kurs i coaching