Inspirja
 
 

Jeg har coachet Bertie Beerens, og hun gir denne tilbakemeldingen:
"Jeg vil gjerne takke deg så mye. Å bli coached var bare akkurat det jeg trengte nå i etableringsfasen av min bedrift. Uten din positive, stimulerende og oppmuntrende måte å være på hadde jeg neppe klart og fått ferdigskrevet SND søknaden så fort. Du er inspirerende, ser mulighetene og er veldig klar og tydelig i dine formidlinger. Du klarer å overbevise og inngi tillit og dermed få frem resultater. Din optimisme og urokkelige tro på meg gjorde at min tro på meg selv økte i takt med den. Personutvikling, JTI, basert på Jungs typepsykologi, ga meg bedre innsikt i hvordan jeg er som person og hva som fungerer bra for meg. Det er også viktig for meg å kunne se at det ikke er nødvendig å være god på alt, at det
faktisk er helt greit å be om hjelp. Det hjelper meg til å ta de rette valgene og å utnytte mine positive og sterke sider.
Så takk så langt, og jeg gleder meg til resten!
Hilsen Bertie"

Coaching  
Fyll opp din mentale tank
Lagbygging i Statoil
Teambygging i friluft
Bedriftsinternt kurs i coaching